18/6/10

Περικοπή 30% στον αριθμό των συμβασιούχων της ΕΡΤ

Τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις που προωθούνται με νομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού για το καθεστώς που θα ισχύει από εδώ και στο εξής για τους συμβασιούχους στην ΕΡΤ ανακοίνωσε η διοίκηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης...

Το έκτακτο προσωπικό της ΕΡΤ από εδώ και στο εξής θα συνεργάζεται με συμβάσεις εργασίας (και όχι έργου όπως τώρα) ορισμένου χρόνου. Οι σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις έχουν ενσωματωθεί σε πολυνομοσχέδιο του υπουργείου Πολιτισμού με τίτλο «Ρυθμίσεις θεμάτων Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού», αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή μέχρι το τέλος του μήνα και προβλέπει:
1. Ο συνολικός αριθμός συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για το 2010 θα αντιστοιχεί μέχρι το 70% των συμβασιούχων που είχε η ΕΡΤ το 2009 σύμφωνα με τον Ν. 3833/2010.2. Για δημοσιογράφους και καλλιτέχνες που εξαιρούνται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο από τα κριτήρια και διαδικασίες του Ν. 2190/94 (διαδικασίες ΑΣΕΠ), η διοίκηση της ΕΡΤ θεσπίζει κριτήρια επιλογής που διασφαλίζουν τη διαφάνεια και την αξιοκρατία.3. Για τις λοιπές ειδικότητες που δεν εμπίπτουν στην ανωτέρω εξαίρεση από τις διαδικασίες ΑΣΕΠ θα εφαρμοσθούν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 2190/94, κριτήρια.4. Λαμβανομένων υπόψη των ιδιαιτεροτήτων του ραδιοτηλεοπτικού προγράμματος, οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου θα είναι διάρκειας έως και δώδεκα μηνών.5. Η διοίκηση της ΕΡΤ, στο πλαίσιο της νομιμότητας, θα δώσει βαρύτητα στην ειδική εμπειρία που έχουν αποκτήσει οι απασχοληθέντες με σύμβαση έργου στην εταιρία.6. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για τη σύναψη οποιονδήποτε συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, αποτελεί η έκδοση Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ). Ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης ΠΥΣ και μόλις δημοσιευθεί η αναμενόμενη νομοθετική ρύθμιση θα ξεκινήσει η διαδικασία προκήρυξης και πρόσληψης έκτακτου προσωπικού της ΕΡΤ.

http://www.enet.gr/