17/6/10

Δέσμευση καταθέσεων για όσους χρωστούν ΦΠΑ

Βαθειά μπαίνει το χέρι του Δημοσίου στις τσέπες των μεγαλο-οφειλετών ΦΠΑ, με δέσμευση των περιουσιακών τους στοιχείων. Οσοι παρακρατούν και δεν αποδίδουν φόρο από 300 χιλ. ευρώ και άνω δεν θα μπορούν να μεταβιβάζουν περιουσιακά τους στοιχεία, ενώ παράλληλα δεσμεύεται το 50% των καταθέσεων τους, των μετοχών που κατέχουν - ακόμη και των συμβολαίων σε Παράγωγα και αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες.


Το Β’ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ’ αριθμ. 2024/2010 απόφασή του έκρινε συνταγματική και νόμιμη την νομοθετική πρόβλεψη που δεν επιτρέπει σε όσους παρακρατούν και δεν αποδίδουν ΦΠΑ άνω των 300.000 ευρώ ή εκδίδουν ή λαμβάνουν εικονικά και νοθευμένα τιμολόγια πάνω από το ίδιο ποσό, να λαμβάνουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες τα απαιτούμενα πιστοποιητικά για την μεταβίβαση των περιουσιακών τους στοιχείων.

Ακόμη, κρίθηκαν συνταγματικές οι νομοθετικές διατάξεις που προβλέπουν ότι όταν δεν αποδίδεται ο παρακρατηθείς ΦΠΑ, οποιοσδήποτε άλλος φόρος, τέλος και εισφορά που υπερβαίνει συνολικά τα 300.000 ευρώ, απαγορεύεται οι φορολογούμενοι να λαμβάνουν τις προβλεπόμενες βεβαιώσεις και πιστοποιητικά για την κατάρτιση συμβολαίων μεταβίβασης των περιουσιακών τους στοιχείων. Το ίδιο ισχύει και για όσους εκδίδουν, λαμβάνουν ή χρησιμοποιούν εικονικά, πλαστά και νοθευμένα φορολογικά στοιχεία και τιμολόγια η αξία των οποίων υπερβαίνει το ίδιο χρηματικό ποσό.

Παράλληλα, δεσμεύεται το 50% των τραπεζικών καταθέσεων, του περιεχομένου των τραπεζικών θυρίδων και «των συμβάσεων και πράξεων επί παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων». Αντίθετα, δεν μπορούν να δεσμευτούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς τα χρήματα που προέρχονται από μισθούς και συντάξεις. Επίσης κρίθηκε ότι επιτρεπτώς επιβάλλεται η αναδρομική ισχύς (πριν από τις 20.3.2002) των επίμαχων νομοθετικών μέτρων.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο αναίρεσε απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών που είχε κρίνει τα αντίθετα και ανέπεμψε την υπόθεση για νέα κρίση στο Εφετείο.

http://www.sofokleousin.gr/