23/6/10

Παραδόθηκε στον Πρόεδρο της Βουλής η ετήσια Έκθεση της ΑΔΑΕ

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Φίλιππος Πετσάλνικος συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ) κ. Ανδρέα Λαμπρινόπουλο, ο οποίος του παρέδωσε την Έκθεση πεπραγμένων της Αρχής για το έτος 2009.


Ο κ. Λαμπρινόπουλος αναφέρθηκε στις προσπάθειες που έκανε η ΑΔΑΕ το 2009 για να επιτελέσει το έργο της καθώς υπήρχαν σημαντικά προβλήματα έλλειψης προσωπικού.

Ο Πρόεδρος της Βουλής, υπογράμμισε πως «η έκθεση αυτή είναι ένα κείμενο ιδιαίτερα σημαντικό το οποίο θα μελετήσουμε όλοι μας και θα παραδοθεί στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής για να αποτελέσει αντικείμενο ενδελεχούς μελέτης και εξέτασης».

Ο κ. Πετσάλνικος τόνισε πως «η ΑΔΑΕ επιτελεί, ιδιαίτερα στις μέρες μας, ένα πολύ σημαντικό έργο γιατί η διαφύλαξη του απορρήτου των επικοινωνιών έχει να κάνει με την προστασία των ατομικών, πάνω απ’ όλα, δικαιωμάτων. Ο πολίτης θα πρέπει να προστατεύεται ως προς το απόρρητο της επικοινωνίας και επειδή η τεχνολογία εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς, οι κίνδυνοι πλέον είναι πολύ περισσότεροι και σε ότι αφορά την προστασία των ατομικών δικαιωμάτων αλλά και σε ότι αφορά τη λειτουργία της ίδιας της συγκροτημένης πολιτείας».

Σε ό,τι αφορά στη βοήθεια και την υποστήριξη στο έργο της ΑΔΑΕ, ο κ. Πετσάλνικος είπε στον κ. Λαμπρινόπουλο πως θα μεταφέρει τα προβλήματα έλλειψης προσωπικού στους αρμόδιους Υπουργούς έτσι ώστε να μπορέσει η Αρχή να ενισχυθεί και να αυξηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι.