23/6/10

Περί ταμειακών σε λαϊκές αγορές.

Ο επιτηδευματίας πωλητής οπωρολαχανικών, νωπών αλιευμάτων και λοιπών αγροτικών προϊόντων αποκλειστικά στις κινητές λαϊκές αγορές ή πλανοδίως, καθώς και ο αγρότης που πωλεί τα προϊόντα παραγωγής του από λαϊκές αγορές εντάσσεται υποχρεωτικά από 1/10/2010 στη δεύτερη κατηγορία τήρησης βιβλίων, ανεξαρτήτως ύψους εσόδων και στην υποχρέωση χρήσης ταμειακών μηχανών για την έκδοση των αποδείξεων λιανικής πώλησης.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να έχουν παραγγείλει την ταμειακή που επιθυμούν μέχρι 30/6/2010. Η παραγγελία τις ταμειακής μηχανής αποδεικνύεται με το πρώτο αντίτυπο διπλοτύπου αθεώρητου.. δελτίου παραγγελίας που εκδίδεται από την επιχείρηση που κατέχει σχετική άδεια καταλληλότητας, στο οποίο αναγράφονται το ονοματεπώνυμο ή η επωνυμία, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση του πελάτη, ο τύπος του ΦΦΗΜ, η ποσότητα (σε τεμάχια) που παραγγέλθηκε, το ποσό της προκαταβολής επί της τελικής αξίας της παραγγελίας και η πιθανή ημερομηνία παράδοσης.

Αυτό γίνετε ύστερα από αίτημα των εισαγωγέων ταμειακών μηχανών έτσι ώστε να έχουν προβεί στη δημιουργία των αντίστοιχων αποθεμάτων.

Συμφώνα με πηγές του Υπουργείου Οικονομικών θα πραγματοποιηθούν έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν προβεί στις παραγγελίες οι επιτηδευματίες.

Η τελική αγορά δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη από την 30/9/2010.

Από τον Θεοχάρη Παρασκευά