23/6/10

Έντεκα νέες εντάξεις επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο

Έντεκα νέες εντάξεις επενδυτικών σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο, συνολικού προϋπολογισμού 35,8 εκατ. ευρώ, αλλά και την ολοκλήρωση πέντε επενδυτικών σχεδίων, προϋπολογισμού 18,9 εκατ. ευρώ, ενέκρινε η Κεντρική Γνωμοδοτική Επιτροπή του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Ειδικότερα, στην 532η συνεδρίαση της Επιτροπής, στις 17 Ιουνίου, εξετάστηκαν συνολικά 16 θέματα, από τα οποία εγκρίθηκαν:

Πέντε ολοκληρώσεις επενδυτικών σχεδίων, τελικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού (Π/Υ) 18.981.976 ευρώ, εκ των οποίων 9.996.897,52 ευρώ κρατική επιχορήγηση:

*Τουρισμός: Π/Υ 2.610.300 ευρώ, Ενίσχυση 1.174.635 ευρώ

*Μεταποίηση: Π/Υ 3.585.186 ευρώ, Ενίσχυση 1.792.578 ευρώ

*Λοιπά: Π/Υ 12.786.520 ευρώ , Ενίσχυση 7.029.684,52 ευρώ

Έντεκα υπαγωγές επενδυτικών σχεδίων, εγκεκριμένου προϋπολογισμού 35.833.429 ευρώ, εκ των οποίων 16.493.768 ευρώ κρατική επιχορήγηση.

Οι επενδύσεις αυτές προβλέπεται να δημιουργήσουν 38 νέες θέσεις εργασίας (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας):*Τουρισμός: Π/Υ 8.497.584 ευρώ, Ενίσχυση 4.431.219 ευρώ

*Μεταποίηση: Π/Υ 4.750.000 ευρώ, Ενίσχυση 2.375.000 ευρώ

*ΑΠΕ: Π/Υ 7.009.900 ευρώ, Ενίσχυση 3.467.960 ευρώ

*Λοιπά: Π/Υ 15.575.945 ευρώ, Ενίσχυση 6.219.590 ευρώ
 
http://www.in.gr/