17/6/10

Τι μας λένε στο MEGA…

Τι τίτλος είναι αυτός που βάλανε στο MEGA ποιες διορθώσεις; Ρε πάτε καλά; το τσεκούρι είναι διορθώσεις; Εδώ θα απολυθεί κόσμος και οι νέοι...θα προσλαμβάνονται με 500 ευρώ μας δουλεύετε;