7/7/10

Εκπτωση για εξαγορά της θητείας

Σε σημαντική έκπτωση -που φτάνει μέχρι και το 50%- στο ποσό εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας προχωρά το υπουργείο Εργασίας, δίνοντας οικονομική «ανάσα» στους υποψήφιους συνταξιούχους. Στόχος των ρυθμίσεων είναι να γίνει φτηνότερη η εξαγορά του στρατού και επομένως οι ασφαλισμένοι να μπορέσουν ευκολότερα να συμπληρώσουν τα απαιτούμενα έτη ασφάλισης για να ανοίξουν την «πόρτα εξόδου»...

Με βάση τις ευνοϊκές διατάξεις -που η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας (Αν. Λοβέρδος και Γ. Κουτρουμάνης) συμπεριέλαβε στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο- η έκπτωση:
Φτάνει το 30% για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από το 2011 έως το 2014 και

Αγγίζει το 50% για όσους θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα από την 1η Ιανουαρίου 2015 και μετά.

Η έκπτωση αυτή αφορά τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιστήμονες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) και τους δημοσιογράφους.Σημειώνεται πως η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας αποτελεί «κλειδί» για την ταχύτερη... έξοδο από την αγορά εργασίας αλλά και την προσαύξηση της σύνταξης. Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας προβλέπεται πως οι υποψήφιοι συνταξιούχοι σταδιακά θα μπορούν να αναγνωρίσουν έως και επτά πλασματικά έτη ασφάλισης, ανάμεσα στα οποία είναι και τα χρόνια του στρατού.Με βάση τα όσα προβλέπονται σήμερα, η αναγνώριση γίνεται άλλοτε χωρίς καταβολή εισφοράς και άλλοτε με εξαγορά. Σε όσες περιπτώσεις ο ασφαλισμένος δεν έχει συμπληρώσει τις προβλεπόμενες από το Ταμείο του χρονικές προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση, η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας είναι μία σωστή και συμφέρουσα επιλογή.Αντίθετα, όταν η αναγνώριση γίνεται με σκοπό την προσαύξηση της σύνταξης, χρειάζεται προσοχή. Είναι σημαντικό η απόσβεση του καταβαλλόμενου ποσού να γίνεται σε μικρό χρονικό διάστημα.Σημειώνεται πως οι νέες ρυθμίσεις του ασφαλιστικού νομοσχεδίου προβλέπουν από το 2011 την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας σε κάθε περίπτωση, τόσο για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος όσο και για προσαύξηση. Με τον τρόπο αυτό αίρονται όλοι οι περιορισμοί που ισχύουν έως σήμερα όσον αφορά την αναγνώριση του εν λόγω χρόνου.Ετσι, και με βάση τις όσες αλλαγές φέρνει το 2011 το νέο Ασφαλιστικό, η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας πρέπει να είναι από τις πρώτες κινήσεις των ασφαλισμένων, που θα εξασφαλίζουν με αυτόν τον τρόπο την προσθήκη συντάξιμου χρόνου στο ασφαλιστικό τους βιογραφικό. Μάλιστα, η αναγνώριση αυτή πρέπει να γίνεται το δυνατόν γρηγορότερα, καθώς όσο μικρότερες οι αποδοχές τόσο χαμηλότερο και το ποσό που θα χρειάζεται. Το «Εθνος» με τη βοήθεια του δικηγόρου Διονύση Ρίζου, που ειδικεύεται σε ασφαλιστικά θέματα, δημοσιεύει σήμερα έναν οδηγό για το πώς γίνεται η αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας.Αναγνώριση με ή χωρίς εισφορές

Χωρισμένοι σε 2 μεγάλες κατηγορίες οι εργαζόμενοι στον δημόσιο τομέα

Οι εργαζόμενοι με κύριο φορέα ασφάλισης το Δημόσιο έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική θητεία τους όποτε οι ίδιοι το επιθυμούν. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να κάνουν χρήση του εν λόγω χρόνου ως συντάξιμου είτε για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος είτε απλώς για προσαύξηση της σύνταξης.Οσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναγνωριστεί η στρατιωτική θητεία, οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Σε εκείνους που μπορούν να προβούν σε δωρεάν εξαγορά του χρόνου και σε εκείνους που υποχρεωτικά πρέπει να καταβάλουν εισφορές για την αναγνώριση. Συγκεκριμένα:Αναγνώριση χωρίς καταβολή εισφορών: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όσοι από τους εργαζομένους στο Δημόσιο συμπλήρωσαν 25 συντάξιμα έτη μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1997. Για τη συμπλήρωση των ετών αυτών συνυπολογίζεται και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.Ειδικότερα για όσους έχουν προσληφθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1982 για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζονται μόνον ο χρόνος υπηρεσίας στο Δημόσιο και ο χρόνος στρατιωτικής θητείας.Για όσους, όμως, έχουν προσληφθεί στο Δημόσιο μετά την 1η Ιανουαρίου 1983, για τη συμπλήρωση της 25ετίας συνυπολογίζονται ο χρόνος δημόσιας υπηρεσίας, ο χρόνος της στρατιωτικής θητείας αλλά και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό ταμείο πριν από την ασφάλιση στο Δημόσιο.Σήμερα είναι ελάχιστες οι περιπτώσεις των υπαλλήλων εκείνων που παραμένουν σε αυτήν την κατηγορία όσον αφορά την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας. Η μεγάλη πλειονότητα των ασφαλισμένων στο Δημόσιο μπορεί να αναγνωρίσει τον χρόνο της υπηρεσίας στις Ενοπλες Δυνάμεις με καταβολή εισφορών.Αναγνώριση με καταβολή εισφορών: Στην κατηγορία αυτή ανήκουν όλοι οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο που συμπλήρωσαν ή θα συμπληρώσουν 25 συντάξιμα έτη μετά την 1η Ιανουαρίου 1998. Οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι προκειμένου να αναγνωρίσουν τον χρόνο στρατιωτικής θητείας ως συντάξιμο θα πρέπει να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει συμπληρωθεί 5ετής υπηρεσία στο Δημόσιο.Πόσα πρέπει να καταβάλει ο ασφαλισμένος: Για εκείνους τους εργαζομένους του Δημοσίου που απαιτείται η καταβολή εισφοράς για την αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας, με βάση τα όσα προαναφέραμε, για κάθε μήνα που αναγνωρίζεται καταβάλλεται εισφορά ίση με 6,67% επί του βασικού μισθού που έχει ο εργαζόμενος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για αναγνώριση.Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Αίτηση στην οποία ο ενδιαφερόμενος να αναφέρει εάν επιθυμεί να αναγνωριστεί όλος ο χρόνος ή μέρος από τη στρατιωτική θητεία.Πιστοποιητικό του Στρατολογικού Γραφείου, στο οποίο να αναφέρεται ο ακριβής χρόνος στρατιωτικής θητείας.Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, στο οποίο να αναφέρονται και οι αποδοχές του υπαλλήλου κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης.

Πότε συμφέρει

Η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας για κύρια σύνταξη συμφέρει σε σχεδόν όλες τις περιπτώσεις εργαζομένων με ασφάλιση στο Δημόσιο, ακόμη και εκείνους που καταβάλλουν εισφορά για την αναγνώριση αυτή, καθώς η απόσβεση στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.Δεν συμφέρει μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που ο εργαζόμενος έχει συμπληρώσει 40 έτη δημόσιας υπηρεσίας. Βέβαια είναι ελάχιστες οι συγκεκριμένες περιπτώσεις. Σε μια τέτοια περίπτωση δεν υπάρχει καμία προσαύξηση στη σύνταξη με τον πρόσθετο χρόνο και επομένως δεν υφίσταται λόγος για να προβεί ο εργαζόμενος στην αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας.Ο εργαζόμενος μπορεί να αναγνωρίσει όποτε ο ίδιος θέλει τον χρόνο στρατιωτικής θητείας. Συμφέρει, όμως, η αναγνώριση αυτή να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα, αφού ο βασικός μισθός αυξάνεται ανάλογα με τα έτη υπηρεσίας και έτσι όσο αργότερα τόσο μεγαλύτερο είναι το ποσό το οποίο απαιτείται για την αναγνώριση.Σε πολλές περιπτώσεις με την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας ο εργαζόμενος μπορεί να πάρει σύνταξη σε μικρότερη ηλικία από εκείνη που θα έπαιρνε τη σύνταξή του εάν δεν αναγνωρίσει αυτόν τον χρόνο. Συνήθως ο χρόνος που κερδίζει κάποιος εργαζόμενος είναι ίσος με τον χρόνο που αναγνωρίζει.Η πληρωμή του ποσού για την αναγνώριση μπορεί να γίνει είτε εφάπαξ με έκπτωση 10% είτε σε μηνιαίες δόσεις, που δεν μπορούν να υπερβούν τους μήνες οι οποίοι αναγνωρίζονται.Για τους ασφαλισμένους μετά την 1η Ιανουαρίου 1993 (νέοι ασφαλισμένοι) ισχύουν όσα προαναφέραμε. Η μοναδική διαφορά αφορά την εισφορά 6,67%, η οποία και εφεξής υπολογίζεται επί του συνόλου των αποδοχών και όχι επί του βασικού μισθού.

Ασφαλισμένοι ΕΤΑΑ

Αναγνώριση με βάση τις ασφαλιστικές εισφορές

Για τα Ταμεία των ανεξάρτητα απασχολουμένων (δικηγόροι, υγειονομικοί, μηχανικοί) που σήμερα ανήκουν στο ΕΤΑΑ ισχύουν τα ίδια που αναφέρονται και για τα άλλα Ταμεία, με τη διαφορά ότι το ποσό που καταβάλλεται για την αναγνώριση, όπου δεν υπάρχουν ασφαλιστικές κατηγορίες, ανέρχεται στο 20% του ποσού επί του οποίου καταβάλλονται εισφορές για σύνταξη. Σημειώνεται πως και στο ΕΤΑΑ θα ισχύσουν τη νέα χρονιά οι εκπτώσεις στο ποσό εξαγοράς της στρατιωτικής θητείας.Τι πρέπει να γνωρίζουν

Χρήσιμες συμβουλές για τους ασφαλισμένους

Οι ασφαλισμένοι, που θέλουν να αναγνωρίσουν τη στρατιωτική τους θητεία, πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:Στις περιπτώσεις διαδοχικής ή παράλληλης ασφάλισης ο εργαζόμενος έχει τη δυνατότητα να αναγνωρίζει μόνο στο ένα Ταμείο τον χρόνο στρατιωτικής θητείας. Η επιλογή είναι δική του, ανεξάρτητα από το ποιο είναι το τελευταίο Ταμείο στο οποίο έχει ασφαλιστεί.Στις περιπτώσεις που ο ασφαλισμένος έχει ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και συνταξιοδοτείται με σύνταξη αναπηρίας, η αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας για θεμελίωση του δικαιώματος απαιτεί 900 ημέρες ασφάλισης.Οταν πρόκειται για σύνταξη χηρείας, οι απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης είναι 900, όμως στην περίπτωση αυτή η χήρα θα πρέπει να έχει συμπληρώσει το 60ό έτος της ηλικίας της. Παιδιά που δικαιούνται σύνταξη λόγω θανάτου του πατέρα τους μπορούν επίσης να ζητήσουν αναγνώριση της στρατιωτικής θητείας του, εφόσον είχε ο θανών συμπληρώσει 900 ημέρες ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή, τα παιδιά δεν θα πρέπει να έχουν υπερβεί το 18ο έτος της ηλικίας τους ή το 24ο έτος εάν σπουδάζουν.

Τα επικουρικά

Οι διατάξεις που ισχύουν για την κύρια σύνταξη ισχύουν ανάλογα και στα Επικουρικά Ταμεία. Για την αναγνώριση του χρόνου στρατιωτικής θητείας στα επικουρικά Ταμεία καταβάλλεται για κάθε μήνα το άθροισμα της εισφοράς εργαζομένου και εργοδότη.Κατά κανόνα, στα Ταμεία αυτά συμφέρει η αναγνώριση μόνο στις περιπτώσεις που χρησιμοποιείται ο χρόνος αυτός για θεμελίωση δικαιώματος.Οπως και στα Ταμεία κύριας ασφάλισης, για κάποιον που έχει ασφάλιση σε περισσότερα του ενός επικουρικά Ταμεία, παρέχεται η δυνατότητα να αναγνωρίσει τον χρόνο στρατιωτικής θητείας μόνο στο ένα από αυτά.

http://www.ethnos.gr/