8/7/10

Το Δημόσιο βάζει χέρι σε καταθέσεις-ακίνητα οφειλετών

Σε εφαρμαγή τίθεται -παρά τις αντιδράσεις- η εγκύκλιος του Γ. Παπακωνσνταντίνου βάσει της οποίας το Δημόσιο θα παγώνει και θα κατάσχει καταθέσεις...

μεγαλοοφειλετών του Δημοσίου. Οι εφορίες και τα τελωνεία έχουν υποβάλει ήδη αιτήματα προς τις τράπεζες για άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών οφειλετών του Δημοσίου, ζητώντας να πληροφορηθούν για το ύψος των υπολοίπων που υπάρχουν στους λογαριασμούς τους και τις δανειακές συμβάσεις που έχουν υπογράψει.

laikoyra.blogspot.com