16/6/10

Τρικ για μείωση κατά 50% των αποζημιώσεων απόλυσης

Τη δυνατότητα να μειώσουν τις αποζημιώσεις απόλυσης κατά 50% αποκτούν οι εργοδότες με το νέο προεδρικό διάταγμα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ανδρέας Λοβέρδος. Το κλειδί για τη μείωση είναι να έχει ειδοποιηθεί ο εργαζόμενος για την απόλυσή του σε χρόνο ο οποίος περιορίζεται σε έναν έως τέσσερις μήνες ενώ μέχρι σήμερα έφτανε έως και τους 24 μήνες. Θίγονται κυρίως οι εργαζόμενοι που έχουν απασχοληθεί για περισσότερα από έξι χρόνια στον ίδιο εργοδότη.

Κλειδί για την καταβολή της μειωμένης αποζημίωσης η προειδοποίηση του εργαζόμενου αλλά σε χρόνο που περιορίζεται δραστικά - Σε δόσεις η πληρωμή της αποζημίωσης

Τη δυνατότητα να μειώσουν τις αποζημιώσεις απόλυσης κατά 50% αποκτούν οι εργοδότες με το νέο προεδρικό διάταγμα που έδωσε στη δημοσιότητα ο Ανδρέας Λοβέρδος. Το κλειδί για τη μείωση είναι να έχει ειδοποιηθεί ο εργαζόμενος για την απόλυσή του σε χρόνο ο οποίος περιορίζεται σε έναν έως τέσσερις μήνες ενώ μέχρι σήμερα έφτανε έως και τους 24 μήνες. Θίγονται κυρίως οι εργαζόμενοι που έχουν απασχοληθεί για περισσότερα από έξι χρόνια στον ίδιο εργοδότη.

Οι αλλαγές που φέρνει στις εργασιακές σχέσεις το νέο προεδρικό διάταγμα, έχουν ως εξής:Όρια απολύσεωνΤα όρια των πέρα από τα οποία οι απολύσεις θεωρούνται ομαδικές, καθορίζονται ως εξής:

1.Μέχρι έξι εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν από 20 έως 150 εργαζόμενους

2.Ποσοστό 5% του προσωπικού και μέχρι 30 εργαζόμενους για επιχειρήσεις ή εκμεταλλεύσεις που απασχολούν πάνω από 150 εργαζόμενους.

ΑποζημιώσειςΣύμβαση μισθωτού με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου διάρκειας πέραν των δύο μηνών, είναι δυνατόν να καταγγελθεί κατόπιν έγγραφης προειδοποίησης του εργοδότη ως εξής:

1.Για υπαλλήλους που έχουν εργαστεί από δύο μήνες έως 10 χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση ενός μηνός πριν από την απόλυση

2.Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 10 χρόνια έως 15 χρόνια, απαιτείται προειδοποίηση δύο μηνών πριν από την απόλυση

3.Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 15 έως 20 χρόνια στον ίδιο εργοδότη προειδοποίηση τριών μηνών και

4.Για υπαλλήλους που έχουν υπηρετήσει από 20 χρόνια και πάνω, απαιτείται προειδοποίηση τεσσάρων μηνών

Με την προειδοποίηση, το ποσό της αποζημίωσης περιορίζεται σε ποσοστό 50%. Αυτό το προέβλεπε και το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό που άλλαξε, είναι ο χρόνος προειδοποίησης. Σήμερα, για να απολυθεί εργαζόμενος με 20 χρόνια προϋπηρεσίας στον ίδιο εργοδότη, θα έπρεπε να προειδοποιηθεί 16 μήνες νωρίτερα. Τώρα, ο χρόνος αυτός περιορίζεται στους τέσσερις μήνες.Δεν αλλάζει τίποτα για όσους δεν έχουν συμπληρώσει ένα έτος στον ίδιο εργοδότη καθώς η προειδοποίηση παραμένει στον έναν μήνα. Για όσους έχουν εργαστεί από ένα έως τέσσερα χρόνια, ο χρόνος προειδοποίησης περιορίζεται από τους 2 μήνες στον ένα. Είναι προφανές, ότι με το τρικ της προειδοποίησης, ανοίγει ο δρόμος για την απόλυση εργαζομένων που έχουν πολλά χρόνια στον ίδιο εργοδότη.Αποζημίωση σε δόσειςΗ καταβολή των αποζημιώσεων θα μπορεί να γίνεται και σε δόσεις. Συγκεκριμένα, όταν η αποζημίωση λόγω καταγγελίας υπερβαίνει τις αποδοχές δύο μηνών, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει κατά την απόλυση μέρος της αποζημίωσης που αντιστοιχεί στις αποδοχές δύο μηνών. Το υπόλοιπο ποσό, καταβάλλεται σε διμηνιαίες δόσεις κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι κατώτερη από τις αποδοχές δύο μηνών. Η πρώτη δόση, θα καταβάλλεται την επόμενη της συμπλήρωσης διμήνου από την απόλυση

http://www.enet.gr/