21/7/10

Τα μπλουζάκια - στόχος που φορούσαν οι φίλοι του Σωκρ. Γκιόλια στην κηδεία...