23/6/10

Δωρεάν διανομή τροφίμων σε απόρους από τη νομαρχία Πειραιά

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων προς τη διεύθυνση γεωργίας της νομαρχίας Πειραιά, με σκοπό τη συμμετοχή στο κοινοτικό πρόγραμμα διανομής τροφίμων σε απόρους του έτους 2010. Δικαιούχοι του προγράμματος είναι σύμφωνα με το νόμο, άπορα άτομα της Ε.Ε. ανεξαρτήτως θρησκείας και υπηκοότητας που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.
Φορείς υλοποίησης μέσω των οποίων αποκλειστικά και μόνο διανέμονται τρόφιμα στους τελικούς δικαιούχους, ορίζονται φιλανθρωπικά ιδρύματα, ιερές μητροπόλεις, σύλλογοι παλιννοστούντων, σύλλογοι πολυτέκνων, σύλλογοι ατόμων με ειδικές ανάγκες, Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κλπ.

Η υποβολή αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα θα γίνεται στη διεύθυνση γεωργίας της νομαρχίας Πειραιά (Δημοσθένους 1-3, 18531 Πειραιάς) μέχρι τις 2 Ιουλίου 2010. Τηλέφωνα πληροφοριών 213 1618509-563.

Στην ιστοσελίδα της νομαρχίας, υπάρχουν σε ηλεκτρονική μορφή πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για συμμετοχή στο πρόγραμμα καθώς και τα έντυπα των αιτήσεων.

http://www.aftodioikisi.gr/