25/7/10

Το ρεπορτάζ του "Καρφιού" για τον Σωκράτη Γκιόλια