7/7/10

Σε αργία ο δήμαρχος Ζαχάρως

Σε αργία τέθηκε ο Δήμαρχος της Ζαχάρως κ. Πανταζής Χρονόπουλος για πρόκληση οικονομικής ζημιάς στο Δήμο, σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 2 εδάφιο β.α του άρθρου 146 του Ν. 3463/2006 και βάση της υπʼ αριθ. 262/2010 γνωμοδότησης της ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους...
Την απόφαση υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

http://www.ethnos.gr/